L’afére dou Nwâr Drapia : anecdote romanesque

Date de publication : Jun 28, 2012 1:2:43 PM

L’Botinne, Caudia 2012

L’afére dou Nwâr Drapia.

Nos avinnes apris pa nos calôde qu’in Pirate arnachî d’in Nwâr Drapia avoût volu inspéchi l’Mayeûr dè dèscoutayî l’riban pou drouvri l’Ducace dou Caudia.

Pou qui neûsse nî-n dè maniyance nos calôde a seû rinscontrer l’fameûs Pirate dèssus s’batia loumè "l’Nwâr Plangn".

- Mossieû l’Pirate...

- Dji n’sû nî-n Mossieû l’Pirate, dji m’loume "Ponce dèl Motte", Comandant dou batia "L’Nwâr Plangn’" ! ...avèz bî-n compris ? ...

- Way’…Way !... Mossieû l’Pirate "Ponce dèl Motte",vos avèz sèm’di volu inspéchi l’Mayeûr dè dèscoutayî l’riban pou drouvri l’Ducace …Pou qué réson ?...

- Vos n’pinsèz nî-n quèl binde dè mourgagnes què vos avèz vu doû-la d’alin’tè m’inspéchi dè d’aller saluwer nos camarâde Mayeûr, qui, come vos savèz, m’a bî-n rindu m’salut in mè f’zant imbarki pa lès pouyons dèl Comeûne 

D’é bré dè tout mès pus foûrt mi, "Ponce dèl Motte", yèsse apicî pa dès pouyons adon què dji voloûs rimbrassi nos Mayeûr, lyî d’né nè Bètche dèssus s’machèle, ça aroût stè in si bia djoû ; nos r’trouver alintour d’ène bonne crasse pinte...

À l’place dè ça is m’ont imbarkî. Mèèèèès ça n’fé rî-n, d’aré m’èrvindje, c’est "Ponce dèl Motte" qui vos l’dit, éyè dèvins pô d’tamps dji d’véré l’pus Grand Pirate dou Caudia !

Alééééééééééééééééééééééz tèrtout à lès rames, éyè vous ètou l’calôde !

- Mèèèèès Mossieû l’Pirate "Ponce dèl Motte" dji sû tout seû dèssus vos batia !

- Ramèz dè tout vos pus foûrt, nos d’vont yèsse dèvant tous l’z’ôtes, yèsse lès promî-ns ô Maronî-n, éyè là…

dji m’tré l’feû à tous leûs soûrts, dji fré nè flamache dè tout lès Diales pou incachi tous lès léds mascarâdes qui tourpin’tè dèvins m’tièsse...

In avant touttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ?

.....

la suite :

L’ègzalésons in Kulo watt !...

Lès nûtes sont fwâdes dèvins l’nwâr dès prijons ; mès a l’uche, èl bon tamps rinstchofoût l’binde d’èrbômeûs qui chûvin’tè l’Caudia. Ca buskoût, ça rimbuskoût, l’jwa fèzoût pléji a vîr.

Qué bèle Ducace, seûr’mint l’pus bèle dè tous lès invirons, éyè ôdjordû c’ît in djoû a markî d’ène blanke piére : l’Diale vènoût dè s’fé capougnî-n.

L’MAGNIFIQUE avoût yeû bô eûler come l’eûlô dèl comeûne èl dèrnî-n djeûdi dou mwas, l’Mayeûr n’avoût nî-n bronchî. C’est qu’il avoût yeû dèl rastènance quand l’s’insules in’tè rarivéyes a sès potèles come dès ratchons dèvins s’visâdjes.

Mès l’sadjèsse avoût yeû réson. In coûp d’fil, éyè l’afére avoût stè râde dèstrapéye.

Way, èl Diale, ît dèv’nu in Bat’lî sans batia, què deûs poûyons vènin’tè d’imbarkî, avû dèl blèfes d’insnoufyî pa t’t-avô s’bleû sôro !

Dè s’tamps, n’arin’tè jamés ousu d’in fé nè parèye : rinfrumer l’Mésse… Dièu... èl’ cî-n qui s’astôut loumè "Ponce dèl Motte"... "èl MAGNIFIQUE" !...

Toudis il a pinsè, qu’in astant s’prope "Leader" (excuser du peu), qu’il ît kèrkî dè t’ni l’kandèye ô mitant dou vilâdje !

Mès l’z’anéyes pass’tè éyè nè s’èrchèn’tè nî-n.

Nos savinnes qu’in djoû, avû toutes sès malûzances, què s’bastrinke, s’Batia loumè "L’Nwâr Plangn’", d’aloût d’aler pa invî lès tokîs dèl Grande Méson. Quand on est-st-inmézyî, c’est quèl Diale est rintrè dèvins vo tièsse. Adon vos n’astèz pus quèl bat’lî dou "Titanik" ; vos finichèz toudis pa couler dèvins l’fond éyè l’tèrfond.

Yèt nos calôde què c’quèlle ît dèv’nûye?...

...

la suite :

Mirake avons r’trouvè nos Calôde.

C’è-st-in pêcheû qui nos a mis l’puce a l’orèye, quand in passant t’ô long dou canâr nos a dit qui n’avoût jamés vu in afére parèye…in batia qui voloût ît passè pô d’zeûr dou canâr, i n’avoût nî-n deûs eûres !

Avinnes bî-n compris ou bî-n i s’foutoût d’nous ôtes ?

Dji r’prind m’courâdje à deûs mangn’ éyè dji l’yî r’dèmande si s’astoût bî-n l’vré quèèèèè.

- Way way d’é bî-n vu dju n’sû nî-n co tokî à s’pwint la éyè dji vos l’djure dèssus l’tièsse d’èmcane à pêche qui d’avoût yun qui ramoût éyè l’ôte in gros Bôyâr qui eûloût : "satchè rameûs satchè dèssus lès rames pou què nos volisses pô d’zeûr lès mourgagnes ! ". D’ayeûr dji va vos moustrer què dji n’su nî-n in minteû, wétèz éyè wétèz bî-n èno pace-què dji n’vos moustèréz l’foto qu’in seûl coûp...

Nos n’d’in r’vèninnes nî-n ç’ît bi-n nè barque qui voloût ça n’astoût nî-possîbe...i faloût què "Ponce dèl Motte" eûsse èstè incanayî pa lès blankes feûmes, il ît inrôlè pa l’s’insorcèleûses, dannès à voler dèvins l’èstwali avû s’batia "L’Nwâr Plangn’" l’rèstants d’sès djoûs !

Mès toutc’qui nos imbarassoût c’ît d’èrtrouver nos calôde.

- Ayû c’qu’ils in’tè passè ?

- Quand dèvins in eûl’mint a fé in trimblèmint d’tére "Ponce dèl Motte" rasa l’dèzeûr dou canâr invouyant nos calôde dèvins lès yôs dou canâr in r’beûlant comme in scorseû : "ça n’est nî co fini c’est <Ponce dèl Motte> qui vos l’dit", pou disparète comme il it rarivè pas invî l’bos d’è B’zonrî.

Avinnes sauvè Willy dè l’infiér ; quand avons pus l’èrsakî dè l’yô i n’avoût pus qu’dès warouyes dè sûr li, inlédi d’’in visâdje tout dèsgrayî, yèt dè deûs îs d’pèrcot prèsses à vûdî d’leûs crabotes !...

Il ît fin prèsse pour s’fé fé opèré pa in cèruzyin ou bîn ratinde l’mwa d’sètimbe pou fé carnèval à B’zonrî.

                Christian Thonet, 07/2012.